Select Page

Promo Mechanics

Benepisyo Halaga ng Benepisyo
Accidental Death & Disablement P 20,000
Total & Permanent Disability due to Accident P   2,500
Burial Assistance due to Accident P   5,000
Daily Accident Hospital Benefit P   200/day
(Hanggang 10 araw lamang)
Fire Cash Assistance P   5,000
 1. Ang KasamaKA FREE Insurance Promo ay programa ng FINTQnologies Corp.
 2. Ito ay bukas sa lahat ng Pilipino na magreregister sa KasamaKA Community and Income Builder Program (“KasamaKa”) ng FINTQnologies Corp. mula January 1, 2019 hanggang February 27, 2019.
 3. Lahat ng interesadong maging miyembro sa KasamaKA na may edad 18 hanggang 69 na taong gulang ay maaaring makatanggap ng libreng insurance batay sa mga alituntuning nakasaad.
 4. Para maging miyembro sa KasamaKA Program at magkaroon ng libreng insurance, maaaring :
  1. Mag text sa 29292 ng KKK; o di kaya naman ay
  2. mag-log on sa kasamaka.com para magrehistro
 5. Matapos magrehistro, makakatanggap ka ng KasamaKA Builder ID sa iyong mobile number.
 6. Pagkalipas ng tatlong (3) business days mula sa matagumpay na pagrerehistro, matatanggap mo na ang Confirmation of Coverage ng libreng insurance sa iyong mobile number.
 7. Ang mga alituntunin ng CARD Pioneer (Terms and Conditions ng CARD Pioneer, underwriter ng libreng insurance), ay siya ring susundin ng KasamaKA Builder. Bisitahin ang www.pioneer.com.ph/kasamaka para sa iba pang detalye.
 8. Kung sakaling magkaroon ng pagtutol o protesta tungkol, ngunit hindi limitado sa kwalipikasyon ng isang KasamaKA Builder, ang desisyon ng FINTQnologies Corp. ang mananaig.
Mahalagang Paalala:

 • Ang insurance ay mag-uumpisa sa petsa ng pagsali sa KasamaKa Program at mag-eexpire matapos ang tatlong (3) buwan.
 • Kung sakaling mahigit sa isang (1) mobile number ang ginamit sa pagsali sa KasamaKa, hanggang isang (1) mobile number lamang ang maaaring mabigyan ng insurance cover sa loob ng tatlong buwan.
 • Para sa karagdagan at kumpletong impormasyon, bisitahin ang  www.pioneer.com.ph/kasamaka

Per DTI-FTEB Permit No. 15854, Series of 2018.